De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PCCE

Beschermingsdossiers

Het PCCE houdt voor de provincie Limburg het "Register voor beschermde monumenten en landschappen" bij. Dit register bevat alle beschermingsdossiers met een afschrift van het officiële beschermingsbesluit en de resultaten van het voorafgaand onderzoek naar de voorgeschiedenis en de waarden van het object.

Deze dossiers zijn steeds, na afspraak, raadpleegbaar. Contacteer onze beschermingsconsulent.

Beschermingsdossiers worden door de Vlaamse Overheid opgestart nadat onderzoek heeft uitgewezen dat een object of site een meerwaarde geeft aan een leefomgeving. Het gaat dan om elementen die ons een inzicht geven in een verleden leven, van onze verre of meer recente voorouders. Zij illustreren mee de menselijke ontwikkeling en helpen verklaren waarom de dingen vandaag zijn zoals ze zijn. Dikwijls geven zij een eigen identiteit aan een kleine of grotere leefgemeenschap, waardoor zij zich onderscheiden van anderen.

Wanneer een element voor bescherming wordt voorgesteld aan de verantwoordelijke minister, komt het eerst op een zogenaamde "Ontwerp van lijst" te staan. Vervolgens krijgen de eigenaars, erfpachthouders, opstalhouders en vruchtgebruikers de kans een gemotiveerd bezwaar tegen de bescherming in te dienen.

De betrokken instanties (gemeente, provincie, diensten ruimtelijke ordening, ...) krijgen de kans om te onderzoeken of de omschreven meerwaarden kloppen en kunnen een advies uitbrengen bij de minister.

Voor de provincie Limburg bereidt het PCCE, in opdracht van de deputatie, het advies voor.

Onderhoudspremie

De eerste stap bij een succesvolle behoudsstrategie van ons erfgoed vormt de preventie. Hoe vroeger kleine gebreken kunnen worden opgespoord, hoe kleiner de kans op grotere schade. Hier speelt de monumentenwacht een zeer belangrijke rol. Hun grondige inspecties en rapporteringen vormen een belangrijke behoudssleutel.

Voor het cultureel erfgoed in privé-bezit kan een beroep worden gedaan op de onderhoudspremie. Via deze financiële tussenkomst van de Vlaamse Overheid kunnen kleinere gebreken sneller worden verholpen en duurdere restauratiewerken voor langere tijd worden uitgesteld.

Restauratie

Zijn onderhoudswerken niet langer voldoende voor een gegarandeerde instandhouding, kan de eigenaar/beheerder een restauratiedossier indienen bij de Vlaamse Overheid en een beroep doen op een restauratiepremie.

Voor meer informatie: Peter Bloemen, tel. 011 23 75 86 of e-mail peter.bloemen@limburg.be

Ankerplaatsen

Samen met de andere betrokken provinciale beleidssectoren (landbouw, ruimtelijke ordening, toerisme, natuur, ...) bereidt het PCCE het beleidsadvies voor met betrekking tot de vastlegging van ankerplaatsen.

Voor advies, contacteer ons via onderstaande contactgegevens.

Archeologische sites

Het PCCE bereidt, in samenspraak met de provinciaal archeoloog, het beleidsadvies voor met betrekking tot de bescherming van archeologische sites.

Contacteer de provinciaal archeoloog.

Contactgegevens dienst

Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 75 75
fax 011 23 81 11
e-mail pcce@limburg.be
http://www.pcce.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.