De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Concrete projecten

Als eerste provincie voerde Limburg samen met de Bodemkundige Dienst van België, de KU Leuven en de Vrije Universiteit Brussel een studie uit waarbij het hele Limburgse watersysteem met aanbod en behoefte in kaart werd gebracht.

Op basis van de practieve maatregelen die voorgesteld werden in de studie, wordt een dynamisch Actieplan Droogte opgesteld. Dynamisch, want de maatregelen in dit plan zullen continu worden bijgewerkt in functie van de actuele kennis en situatie.

Het actieplan bevat een lijst met concrete maatregelen die ons watersysteem robuuster maken voor zowel droogte als wateroverlast. Hierbij wordt zoveel mogelijk ingezet op een gebiedsgerichte aanpak, met samenwerkingen over de verschillende sectoren heen. Het wordt dus een handleiding voor verschillende sectoren en organisaties om samen Limburg te wapenen voor het klimaat van de toekomst. 

De provincie Limburg heeft zich geëngageerd om het Limburgs Actieplan Droogte te coördineren en op te volgen. In de praktijk zetten we hier nu al sterk op in. Hieronder vind je enkele voorbeeldprojecten waarbij de provincie betrokken is, als initiatiefnemer of als partner. 

Munsterbeek 

De provincie Limburg wil met dit project de ecologische waarde van de Munsterbeek in Bilzen herstellen en verdwenen meanders opnieuw inschakelen. Watering Het Vereveld is partner van dit project. 

Herstel historisch veengebied Kelchterhoef 

De gemeente Houthalen-Helchteren wil samen met de provincie een oppervlakte van 3.5 ha verdrogend veen herstellen, met een directe impact op het duurzaam behoud van 4.5 ha moerasbos. De provincie Limburg en het Regionaal Landschap Lage Kempen zijn partner van dit project. 

Itterbeek

In dit project van Regionaal Landschap Kempen en Maasland wordt de beekstructuur van de Itterbeek hersteld en worden stuwtjes, dijken en grachtjes geplaatst. De provincie Limburg is partner van het project, samen met Natuurpunt en Watering Het Grootbroek. 

Vrietselbeek 

De Vrietselbeek in Dilsen-Stokkem krijgt een nieuwe bron vanuit het mijnverzakkingsgebied. Dit water is van betere kwaliteit dan het kanaalwater waarmee de beek eerst gevoed werd. De bestaande beek wordt hierbij 650 meter verlengd.  

Water+Land+Schap 2.0 

Via het goedgekeurde Blue Deal-project Water+Land+Schap 2.0 zet de provincie Limburg samen met de projectpartners in op het bovenstrooms ophouden van water. Hierdoor vermijden we dat brongebieden van waterlopen droogvallen en verminderen bovendien de afwaartse overstromingsrisico’s. 

Lees meer over het project Water+Land+Schap 2.0 op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

Overstromingszones  

Om wateroverlast te beperken, legt het provinciebestuur verschillende overstromingszones en bufferbekkens aan. Daarmee kunnen we het overvloedige water opvangen en inspelen op de hoeveelheid water die een waterloop en haar vallei moet afvoeren.

Daarnaast wil het provinciebestuur deze overstromingszones ook inzetten in tijden van droogte. Dan kunnen we water uit de beek via de percelen laten infiltreren in de plaats van te laten afstromen. 

Landbouw 

De dienst Landbouw en Platteland ondersteunt innovatieve projecten via het Droogte Innovatie Fonds. Op deze manier werden er al projecten opgestart rond slimme irrigatietechnieken, vernatting van landbouwgebieden door het plaatsen van stuwen en wateropslag. Raadpleeg het overzicht van alle goedgekeurde projecten

Daarnaast kunnen landbouwers ook terecht op het Agrowaterloket Limburg voor informatie, inspiratie en advies over duurzaam waterbeheer. 

Water - ABC Wonen aan een waterloop
Water - ABC Ontwerpers en Architecten
Water - ABC Landbouw en natuur

Nieuws

dinsdag, 19 september 2023
IRROTool, beeld uit de demonstratie
Deze tool laat toe om een eerste inschatting te maken van de eigenschappen van een irrigatienetwerk (leidingen en pompen). Je hoeft zeker geen expert te zijn om de tool in te vullen. Invullen kan met...
vrijdag, 04 augustus 2023
De extreem droge periode van midden mei tot midden juni maakte het noodzakelijk om een tijdelijk onttrekkingsverbod in te stellen voor de onbevaarbare waterlopen in Limburg.Door de recente regenval...
donderdag, 20 juli 2023
Kaart - zie ook besluit gouverneur
Het tijdelijk onttrekkingsverbod dat sinds 10 juni 2023 in Limburg van kracht is, wordt uitgebreid voor alle onbevaarbare waterlopen op het Limburgse grondgebied. Dat heeft het Limburgs Droogteoverleg...