De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • Werken
  • Economie
  • Provincie verhoogt kansen op duurzame job voor moeilijk bereikbare jongeren
Gedeputererde Tom Vandeput samen met Koen Albreghts (CAW Limburg) en Gert Borthels (Arktos)

Provincie verhoogt kansen op duurzame job voor moeilijk bereikbare jongeren

vrijdag, 13 januari 2023

De arbeidsmarkt in Limburg was nog nooit zo krap. Gemiddeld zijn er nog slechts 2 werkzoekenden per openstaande vacature. Neem daarbij nog eens de kwalitatieve mismatch en het gevolg is dat vele vacatures niet ingevuld geraken. Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Dit staat in schril contrast met de lage Limburgse tewerkstellingsgraad van 74,9 %, de laagste score in Vlaanderen. Bovendien is bijna 23 % van de 25-64-jarigen - 108.000 Limburgers - niet aan de slag en ook niet op zoek naar werk. Er is dus nog een grote arbeidsmarkt-reserve in onze provincie.

Met SALKturbo zetten we in op het activeren van deze reserve door een inclusieve economie en samenleving te creëren. De deputatie heeft daarom bijna 2 miljoen toegekend aan projecten die kwetsbare jongeren stimuleren en begeleiden naar duurzaam werk. Met een provinciale cofinanciering van 105.000 euro aan het project I CAN gaan we 800 Limburgers met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen de arbeidsmarkt te betreden. Daarnaast trekken we ook nog eens 700.000 euro uit voor het SALKturbo project Overkop² van Arktos en CAW Limburg. Via dit project wordt een laagdrempelige dienst- en hulpverlening aangeboden die focust op een succesvolle instroom op de arbeidsmarkt in een aantal Limburgse OverKophuizen.”

Yes I Can

Wie opgroeit in armoede, behoort tot een minderheidsgroep, langdurig werkloos is of een arbeidshandicap heeft, heeft meer kans op achterstand op school en heeft minder toekomst op de arbeidsmarkt. I CAN richt zich daarom op jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, die niet worden bereikt door het huidige aanbod aan arbeidsmarktbegeleiding en nauwelijks tot geen ondersteuning krijgen bij het vinden van een job. Binnen het project worden ze integraal begeleid om hun "inzetbaarheid" op de arbeidsmarkt te verhogen. Hiervoor wordt de MISSING LINK methodiek van Arktos vzw gebruikt die eerder samen met HIVA-KU Leuven ontwikkeld werd. “Elke begeleiding die we uitvoeren is maatwerk,” legt Gert Bortels, directeur van Arktos Limburg uit. “We denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. Vandaar onze baseline: het kan wel!”

I CAN werd binnen het Europees Sociaal Fonds (ESF) gesubsidieerd, in eerste instantie voor twee projectjaren 2020 en 2021. Later volgde een uitbreiding en verlenging voor de werkingsjaren 2022 en 2023. Met een streefdoel van 200 begeleidingen per jaar worden gedurende het project maar liefst 800 Limburgers met een maatschappelijke kwetsbare achtergrond begeleid. “De eerste twee jaren werden 399 begeleidingen uitgevoerd waarvan ruim 96 % zich uiteindelijk ook registreerde in de systemen van VDAB en dus verder opgevolgd konden worden. 280 trajecten zijn al volledig afgerond waarvan bijna 10 % nu deelneemt aan opleiding of onderwijs, en ruim 20 % intussen aan de slag is. Dit zijn opmerkelijke prestaties gezien de afstand tot de arbeidsmarkt. Ik ben dan ook zeer verheugd dat onze cofinanciering ten bedrage van 105.000 euro zijn hefboomeffect niet mist”, stelt gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.

SALKturbo zet turbo op OverKophuizen

Om de deelname van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt te verhogen, wordt in het verlengde van het ESF-project I CAN ook het SALKturbo project Overkop² uitgevoerd. Aan de hand van concrete noden, vragen en ervaringen van jongvolwassen werkzoekenden wordt een dienst- en hulpverlening uitgewerkt die de kansen op duurzame arbeidsmarktparticipatie voor deze doelgroep helpt verhogen. Onder de coördinatie van Arktos vzw wordt hiervoor binnen vier van de acht Limburgse OverKophuizen een breed partnerschap van actoren die vertrouwd zijn met de arbeidsmarktthematiek geïnstalleerd.

De provincie Limburg legt hiervoor 700.000 euro op tafel. “Met deze ondersteuning willen we vermijden dat de meest kwetsbare jongvolwassenen afhaken in hun oriënterende zoektocht in het zetten van de eerste stappen naar de arbeidsmarkt of verdwalen in doolhof van diensten, organisaties en voorzieningen waar ze mee geconfronteerd worden. Op die manier verhogen we de slaagkansen op de arbeidsmarkt en geven we hen uitzicht op een mooie, hoopvolle toekomst. Dat is onze plicht als overheid”, besluit gedeputeerde Tom Vandeput.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.
  • Start
  • Werken
  • Economie
  • Provincie verhoogt kansen op duurzame job voor moeilijk bereikbare jongeren