De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Vaststelling jaarrekening 2017

woensdag, 20 juni 2018

Tijdens de provincieraadszitting van 20 juni 2018 werd de jaarrekening 2017 voorgelegd aan de provincieraad. Het provinciebestuur sluit het jaar 2017 af met een exploitatieoverschot van 10 miljoen euro. Ze financierde voor 15 miljoen investeringen met eigen middelen. Leningen uit voorgaande jaren werden voor 8 miljoen euro terugbetaald.

Dit brengt het globale resultaat op een tekort van 13 miljoen euro. Belangrijk hierbij is dat er geen nieuwe leningen werden aangegaan. De investeringen werden betaald uit de reserves. De schuld wordt verder afgebouwd.

Het balanstotaal bedraagt einde 2017  373.270.331,00 euro in 2016 was dat 387.176.983,00 euro.

Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge zijn positief; respectievelijk 77.438.946,03 euro en 1.953.061,66 euro en daarmee voldoet het bestuur aan de financiële evenwichtscriteria in het kader van een gezond bestuur.

De belangrijkste inkomstenbronnen voor het bestuur waren de inkomsten uit de onroerende voorheffing (73,7 miljoen euro), ontvangen werkingssubsidies (76,6 miljoen euro) en inkomsten uit de algemene provinciebelasting (21,4miljoen euro). De voornaamste uitgavenposten zijn bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (115,3 miljoen euro), uitgaven voor goederen en diensten (35,6 miljoen euro) en toegestane werkingssubsidies (27,9 miljoen euro).

De openstaande schuld van de provincie ingevolge leningen bedraagt 49.955.233,00 euro. Dit is 57,4 euro per inwoner, een daling met ruim 17 % ten opzichte van vorig jaar. We hebben al gedurende enkele opeenvolgende jaren geen nieuwe leningen meer opgenomen en onze werking en investeringen gefinancierd met eigen middelen waardoor onze schuld sterk is gedaald. Daarnaast heeft de lage intrestvoet en het actief schuldbeheer de kost verbonden aan de uitstaande schuld sterk gereduceerd. Dit geeft ons meer financiële ruimte in de toekomst.

Einde 2017 is ruim 26,6 miljoen van de 50 miljoen provinciale reserves die vrijgemaakt werden voor SALK na de sluiting van Ford effectief uitgekeerd. Er zitten nog tal van projecten in de pijplijn waarvoor budget gereserveerd is de volgende jaren. Momenteel is 43,1 miljoen toegewezen aan projecten.

Nieuws

maandag, 03 september 2018
Bedankt!
Aan alle Limburgers en niet-Limburgers die deelnamen aan de online-enquête om onze website te verbeteren: bedankt!! In augustus waren jullie met maar liefst 579 om de online-enquête in te vullen....