De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Code rood blijft van kracht

woensdag, 18 juli 2018

Vanochtend bogen vertegenwoordigers van ANB, de brandweer, Defensie en de dienst Noodplanning en Crisisbeheer zich opnieuw over de aanhoudende brandgevoeligheid in de Limburgse natuurgebieden.

Sinds 1 juli geldt de code rood voor brandgevoeligheid in heel de provincie en deze preventieve code werd door de vertegenwoordigers vandaag verlengd. Brandweerdiensten en natuurbeheerders zijn extra alert en staan stand-by om een beginnende brand zo snel mogelijk te blussen, maar vragen ook de medewerking van elke burger om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen/uitbreiden en kent niet altijd een natuurlijke oorzaak.

Sinds 3 juli 2018 geldt er een geheel verbod op kampvuren in Limburg en dit blijft van kracht zolang code rood van toepassing is en tot tegenbericht. Bovendien is er in een natuurgebied (en tot 25 m daarbuiten) geen enkele vorm van vuur meer toegestaan: roken, kaarsen, fakkels, vuurkorven, BBQ’s, ...

Ik kan niet genoeg benadrukken dat zowel burgers, organisaties als overheden voorzichtig moeten zijn en we ontraden de volgende activiteiten:

 • barbecues, vuurkorven en fakkels aansteken
 • vuurwerk afsteken
 • activiteiten waarbij vonken en gensters ontstaan: maaiwerken, onkruidbranders gebruiken, roofingwerken, ...

Enkele tips

 • Thuis
  • Hou altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water of zand.
  • Doof sigaretten in zand en gooi glas altijd in een vuilbak.
  • Let op met kolen van de barbecue en opgehoopt tuinafval.
  • Parkeer je auto niet in hoog en droog gras als hij nog warm is.
 • In het bos
  Als je de natuur intrekt, wees alert, blijf liever aan de rand van het gebied en verwittig dadelijk de noodcentrale via 112 bij rook of andere verdachte zaken.
  • Blijf op de wandelpaden.
  • Parkeer je auto niet boven hoog, droog gras.
  • Neem steeds een gsm mee en noteer het dichtstbijzijnde reddingspunt.
 • Bij brand
  • Merk je smeulende rook, probeer deze uit te stampen en verwittig dadelijk 112.
  • Merk je een kleine of grote brandhaard? Breng jezelf in veiligheid en loop haaks op de windrichting weg, verwittig dadelijk 112.
  • Ga ook nadat een brand is geblust niet wandelen op de locatie. De grond is nog warm en er kunnen nog kleine brandhaarden aanwezig zijn.

Herman Reynders
Gouverneur

Meer info: https://www.risico-info.be/nl/risicos/natuurlijke-risicos/bosbranden

Nieuws

maandag, 03 september 2018
Bedankt!
Aan alle Limburgers en niet-Limburgers die deelnamen aan de online-enquête om onze website te verbeteren: bedankt!! In augustus waren jullie met maar liefst 579 om de online-enquête in te vullen....