De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Erosiebekkens tegen wateroverlast helpen ook bedreigde pad in Dilsen-Stokkem

Win-win voor ondernemers en natuur!

De provincie Limburg heeft samen met de stad Dilsen-Stokkem twee erosiebekkens aangelegd om de bedrijven aan de voet van het Kempisch Plateau beter te beschermen tegen water- en modderoverlast. Aanleiding voor de werken was de wateroverlast aan de Heulentakstraat in Dilsen-Stokkem in de zomer van 2016 na een hevige regenbui. Structurele maatregelen drongen zich op om dergelijke overlast in de toekomst te vermijden. 

Tegen wateroverlast en voor biodiversiteit

In overleg met Limburgs Landschap vzw werd extra aandacht geschonken aan de natuurlijke inrichting van de erosiebekkens en werden er twee poelen ingericht. Daardoor krijgen de erosiebekkens een dubbele rol. Enerzijds beschermen de bekkens de afwaarts gelegen bedrijven tegen water- en modderoverlast. Zo doen de bekkens dienst als reservoirs om het water te bufferen. In de poelen kan de afspoelende modder bezinken. Anderzijds dragen ze ook een steentje bij aan de biodiversiteit. De bodem en een deel van de wanden van de poelen kregen een kleilaag zodat het water niet volledig infiltreert. Daardoor vormen de permanente poelen een prima habitat voor de aanwezige rugstreeppad. Dat is een bedreigde en beschermde paddensoort die voornamelijk voorkomt in waterrijke gebieden.

Ingrid Erlingen, schepen van natuur en milieu, legt uit: “In totaal worden twee ondiepe poelen aangelegd met elk een oppervlakte van ca. 300 m² met een overloop naar een infiltratiezone met een waterbergend vermogen van ca. 500 m³. Het bufferbekken wordt in de kern aangelegd met natuurlijke klei waardoor in deze centrale zone langer water wordt vastgehouden. In de randen/uitloop van de poel wordt geen klei ingevoerd zodat het water kan infiltreren of vertraagd overlopen naar de omliggende zone. Voor het overige wordt gewerkt met het plaatselijke materiaal en zal er geen grond aan- of afgevoerd worden. De oevers worden afgewerkt met een flauwe helling, ten behoeve van de rugstreeppad.” 

Samenwerking provincie Limburg en Dilsen-Stokkem

Dilsen-Stokkem nam in eerste instantie contact op met het Provinciaal Steunpunt Land & Water, waarna de provincie in samenwerking met de stad het project uittekende en uitvoerde. De percelen waarop de werken werden uitgevoerd zijn eigendom van de stad Dilsen-Stokkem en de provincie Limburg. Elke partner betaalde de kosten voor de werken op zijn eigendom. Het totale kostenplaatje van de werken komt neer op 40.872,00 euro. 

Duurzaam waterbeheer

De huidige klimaatverandering zorgt voor intensievere buien over een kortere periode. De problematiek vereist dan ook een duurzame en geïntegreerde aanpak met de nodige expertise. Om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, is het nodig om te blijven investeren in duurzaam waterbeheer.

“Als provinciebestuur nemen we hier, als grootste waterloopbeheerder van Limburg, een belangrijke rol in op. We werken enerzijds nauw samen met de gemeentebesturen, maar kijken anderzijds ook over de gemeentegrenzen heen om waterlopen te beheren en wateroverlast tegen te gaan. Dat laat ons toe om de waterproblematiek geïntegreerd aan te pakken”, aldus Bert Lambrechts, gedeputeerde van Water en Domeinen.