De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
  • Start
  • Leven
  • Water
  • Ecologisch herstel Herkebeek in het kasteeldomein van Voort
Voorstelling herstel Herkbeek op terrein met betrokkenen provincie Limburg, RLH, Watering de Herk en eigenaar

Ecologisch herstel Herkebeek in het kasteeldomein van Voort

donderdag, 13 juli 2017

Sinds een aantal jaren werken de dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg, Watering De Herk en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH) samen aan beekherstelprojecten in het stroomgebied van de Herk en de Mombeek. De Herkebeek, een zijloop van de Herk, wordt in dat kader over een lengte van meer dan 2 km ecologisch opgewaardeerd.

Samenwerken aan duurzaam en gedragen waterbeheer

Het beheer van de waterlopen in Zuid-Limburg is een complex gegeven. Verschillende overheden zijn bevoegd voor de waterlopen en beekjes en de eigendomssituatie is vaak sterk versnipperd. Een duurzaam en gedragen integraal waterbeheer is pas mogelijk als alle instanties samenwerken. 

Het RLH zette in opdracht van het provinciebestuur de voorbije jaren diverse projecten op en voerde deze ook uit. De verschillende actoren en eigenaren van de waardevolle valleigebieden werden telkens betrokken. Het herstel van de Herkebeek werd in nauwe samenwerking met Watering De Herk en graaf le Hardy, de eigenaar van het domein, voorbereid. De kostprijs bedraagt ongeveer 70.000 euro. De Vlaamse overheid betoelaagt 75 % via het subsidiebesluit Polders en Wateringen. De provincie Limburg zorgt voor de cofinanciering en stond onder andere in voor de voorafgaande opmetingen, het uittekenen van de ontwerpplannen en de opmaak van het technisch verslag bodemkundig onderzoek.

Natuur, landschap en waterbeleving

Dankzij dit project zal de ecologische waarde van de beek toenemen. Waterplanten kunnen zich vestigen en het zelfzuiverend vermogen van de beek bevorderen. Deze kan verder zelf haar weg zoeken waardoor een verschil in dieptepatroon ontstaat. Al deze factoren hebben een gunstig effect op de onderwaterfauna. 

Bij hoog water heeft de Herkebeek meer ruimte om te stromen en bij nog hogere waterstanden ontstaat in dit gebied een natuurlijke overstromingszone die problemen in verder stroomafwaarts gelegen woongebieden kan helpen voorkomen. 

Meer informatie over het ecologisch herstel van de Herkebeek kun je nalezen in het persbericht.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.
  • Start
  • Leven
  • Water
  • Ecologisch herstel Herkebeek in het kasteeldomein van Voort