De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Een huis in opbouw - Bouw jij mee aan het Limburg in de toekomst?

Goedgekeurde projecten

Herstelondersteunend wonen – Beschut Wonen Noolim – Campus Overstap Bilzen

Beschut Wonen is een aangepast woonvorm voor mensen die omwille van psychiatrische moeilijkheden tijdelijk of permanent nood hebben aan begeleiding bij het wonen en het dagelijks leven. De organisatie wordt steeds vaker geconfronteerd met de aanmelding van cliënten met een Autisme Spectrum problematiek. Beschut wonen Noolim kan in hun bestaande groepswoningen met een diverse groepssamenstelling te weinig tegemoet komen aan de nood aan structuur, duidelijke afspraken en stabiliteit in de leefsituatie voor mensen met een ASS problematiek. De reguliere woonmarkt (privaat en sociaal) heeft hiervoor een onvoldoende aanbod.

Aan de campus in Bilzen heeft BW Noolim de ruimte om bijkomende wooneenheden te realiseren gecombineerd met een aanbod van dagactiviteiten. De kostprijs van de bouw wordt gedragen door BW Noolim. Op dit moment wordt studiowonen gecombineerd met weldoordachte ingerichte gemeenschappelijke ruimtes als meest ideale woonvorm naar voren geschoven. Een bevraging van de doelgroep zal deze hypothese al dan niet bevestigen. De sociaal ruimtelijke verbondenheid van de campus met de omgeving in overleg met de omliggende diensten, voorzieningen en het lokaal beleid maakt eveneens deel uit van de studie.

Een richtlijnenkader voor huisvesting voor tijdelijke buitenlandse werknemers

IGS Woonfocus 2.0 werkt een richtlijnenkader uit voor de huisvesting van tijdelijke buitenlande werknemers.

De gemeenten Maasmechelen, Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder hebben nood aan een beter zicht op de woonvraag voor huisvesting van tijdelijke buitenlandse werknemers. Zij willen een antwoord kunnen bieden aan ontwikkelaars, werkgevers en ontwerpers die goede en correcte huisvesting voor buitenlandse werkkrachten willen voorzien.

Er wordt gewerkt aan een kader om kwaliteitsvol wonen op geschikte locaties te kunnen voorzien. Daarnaast worden architecturale ontwerpen samengebracht ter inspiratie voor het kwalitatief wonen voor buitenlandse arbeiders.

IGS Woonfocus 2.0 wil het richtlijnenkader vertalen naar een gemeentelijke visie en ter inspiratie delen met andere lokale besturen.

Betaalbaar privaat huren: tools voor een datagedreven lokaal woonbeleid

PXL Social Work Research wil een datagedreven lokaal woonbeleid installeren om de omvang van de nood aan kwalitatieve en betaalbare woningen op de private huurmarkt in kaart te krijgen.

De steden Hasselt en Genk ervaren ook een groeiende lacune in het aanbod van betaalbare woningen op de lokale private markt en zetten mee hun schouders bij de concrete implementatie van deze tool.

Het uitwerking van het project bestaat uit de inventarisatie en optimalisatie van gegevensbronnen om de lokale huurmarktcontext gedetailleerd in beeld te brengen, de installatie van een klankbordgroep en de opmaak van een handleiding die het mogelijk maakt om de data te interpreteren op lokale en specifieke sites.

Dit instrument is er op gericht om een vraaggestuurd aanbod mee vorm te geven. De bedoeling is om dit instrument uit te dragen naar alle Limburgse gemeenten om hen te ondersteunen in het voeren van een betaalbaar en kwalitatief woonbeleid.

Samen bouwen aan welzijn en wonen

Inclusie Invest wil begeleidingstrajecten opzetten ter ontzorging van de welzijns- en woonzorgorganisaties tijdens het bouwproces. Het doel hiervan is om innovatieve, kwalitatieve en betaalbare woonzorgprojecten in Limburg te realiseren voor mensen met een laag inkomen en met een beperking.

Samen met  het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg; UHasselt en de Hefboom brengen ze expertise rond financiële haalbaarheid, subsidiemogelijkheden, toegankelijkheid, inclusieve architectuur, hernieuwbare energie en innovatieve woonzorgconcepten samen en worden er projecten geselecteerd om een begeleidingstraject mee op te zetten.

De opgedane expertise binnen het voortraject en het lerend netwerk worden verwerkt in een good practices cahier en worden ter inspiratie overgedragen aan toekomstige projecten en aan lokale besturen.

Abbeyfieldwonen in Limburg: het eerste huis in Hasselt

Abbeyfield Vlaanderen onderzoekt de haalbaarheid van een eerste co-housingproject op maat van 55-plussers waarbij de bewoners in een omgeving wonen die hen toelaat om autonoom en in zelfbeheer te leven.

Om te weten of er een draagvlak voor is, voert Abbeyfield Vlaanderen een sociale haalbaarheidsstudie uit en werkt activiteiten uit over het Abbeyfieldwonen om mensen te informeren en te inspireren om in het project in te stappen.Abbeyfield Vlaanderen wil in dit project ook een eigen financieringsplatform onder de vorm van een coöperatieve vennootschap opzetten.Dit project wordt als voorbeeld gesteld om ook gelijkaardige projecten in de provincie te realiseren.

Duokoop

Via het project “Duokoop” wil de sociale kredietvennootschap Onesto een generiek concept ontwikkelen dat voor de Limburger met een eerder modaal inkomen, het wonen haalbaar en betaalbaar maakt.

Onesto vertrekt vanuit een proefproject om het recht van opstal toe te passen bij de realisatie van bescheiden en energiezuinige nieuwbouwwoningen. De opgedane kennis wordt neergeschreven in een generiek model waarbij aandacht is voor bestaande en nieuwe ervaringen en praktijken, de risico’s, de optimalisatie van de techniek, de financiële meerwaarde en de juridische uitwerking.

Onesto wil deze woonformule meer bekendheid geven bij partners en stakeholders om een uitrol op grotere schaal te realiseren en om het aanbod aan duurzame en betaalbare woningen in Limburg te verhogen.

Coöperatief wonen en renoveren in de mijncité

Autonoom gemeentebedrijf Beringen wil de cité Beringen-Mijn herstellen en versterken.

Daarom wil Beringen binnen het project “coöperatief wonen en renoveren in de mijncité” onderzoek doen naar de mogelijkheden om een divers en betaalbaar woningaanbod te verhogen. De stad bekijkt hiervoor een formule van coöperatief wonen.

Daarnaast wil Beringen de opties bekijken om via coöperatief ondernemen de tuinwijkwoningen te renoveren en de woningkwaliteit te verbeteren. De stad zoekt ook uit of een rollend fonds renovatie financiële perspectieven biedt om de renovatie van de wijk te realiseren.

Vele mijngemeenten staan voor dezelfde uitdagingen om de cités te herstellen en te versterken. Een goed plan van aanpak kan voor de anderen een basis vormen om zelf mee aan de slag te gaan.

Gemeenschappelijk wonen op een historische site

Het project "Abtshof" maakt ”gemeenschappelijk wonen op een historische site” mogelijk waarbij ze, op ecologische wijze, historische gebouwen omvormen tot 15 intergenerationele en betaalbare woongelegenheden. 

Ze streven naar een veerkrachtige gemeenschap binnen de site door het opzetten van een deeleconomie.

Verder willen ze de band versterken met bewoners van de dorpskern door het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten. Prioritair ligt de focus op het betaalbaar maken en houden van het gemeenschappelijk wonen, maar ze willen ook een inspiratie zijn voor anderen in Limburg.

Vivos Artes

In het project “Vivos Artes” wil de sociale woonorganisatie Nieuw Sint-Truiden 10 wooneenheden realiseren in de stedelijke kern van Sint-Truiden ­­waarvan ze er 6 voorbehouden voor jongvolwassenen die tijdelijk nood hebben aan woonbegeleiding.

Door afbraak van gebouwen en heropbouw van sociale woningen met gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte realiseren ze betaalbaar, aangepast en gemeenschappelijk wonen in een kwalitatieve woon- en leefomgeving.

Nieuw Sint-Truiden, vzw Bewust en vzw ’t Heft werken samen om betaalbare woningen aan te bieden met een geïntegreerd zorgaanbod waardoor deze jongeren in een semizelfstandige setting de nodige vaardigheden kunnen ontwikkelen om door te stromen naar de reguliere woningmarkt.

©Prium Architecten: digitaal beeld project - plannen

Woon-Wijs: een (t)huis op maat

De hogeschool PXL wil met het project “Woon-Wijs: een (t)huis op maat” een woontransformatie realiseren waarbij ze duurzaam omspringen met onze Limburgse open ruimte  en waarbij ze, tegelijk, een antwoord bieden op de altijd wijzigende woonvraag.

Hogeschool PXL ontwerpt een aanpasbare en uitbreidbare woonmodule die een antwoord biedt op de wijzigende gezinssamenstellingen en -grootte, op (tijdelijke) zorgvragen en op het tekort aan betaalbare woningen.

PXL zal haar ideeën en ontwerpen van “het klavertje vier” voorleggen aan wooncoöperaties en sociale woonorganisaties om hun ontwerpend onderzoek verder uit te breiden en hun adviestool aan te passen.

Een digitaal en virtueel woonmodel verruimt het denkpatroon van de burger en vergemakkelijkt en verbetert de advies- en dienstverlening.

naar het online platform Limburg in cijfers

Provincie Limburg is ook social