Op zoek naar een boek, cd, dvd? Gebruik onze catalogus! Op zoek naar info binnen deze website? Gebruik onze zoekmachine!

De PBL biedt naast een uitgebreide collectie gedrukte informatie ook een collectie digitale informatie aan via de digitale bibliotheek. Inhoudelijk zijn de gedrukte en digitale informatie complementair en op elkaar afgestemd. De indeling van de digitale bibliotheek loopt parallel met de indeling van de afdelingen in de PBL volgens geclusterde vakdomeinen.

De PBL is partner van het Limburgse onderwijs voor de volledige onderwijsloopbaan van hun leerlingen; van kleuter tot student. OPGELET: Van 29.11.14 tot 24.01.15 kunnen er omwille van de blokperiode geen educatieve pakketten geboekt worden die in de bibliotheek plaatsvinden.

Het verlengen van de uitleentermijn - in de bibliotheek, telefonisch of via de website - kan maximaal 2 keer voor een periode van 3 weken (toneelscripts 45 dagen) met een maximum van 9 weken (63 dagen), tegen de geldende uitleenvoorwaarden, voor zover de documenten niet gereserveerd zijn.


in de kijker

Studieplatform is weer open

26 november 2014 - 16:20
Het studieplatform is weer open. In deze stille ruimte kun je tijdens de openingsuren van de Provinciale Biblitoheek Limburg in alle rust blokken voor je examens!

Nieuwsarchief

agenda

31.01.15 Willy Theunis | black box Kolonel Dusartplein Hasselt

31 januari 2015 - 14:00
Hasselt heeft een rijk verleden als garnizoensstad en het 11de Linieregiment is de militaire eenheid die onlosmakelijk met de stad verbonden is. Op zaterdag 31 januari brengt Willy Theunis van de vriendenkring "Ons 11de" een boeiend en belevingsvol verhaal over het garnizoensleven in Hasselt vlak voor het uitbreken van WO I.

meer activiteiten