Op zoek naar een boek, cd, dvd? Gebruik onze catalogus! Op zoek naar info binnen deze website? Gebruik onze zoekmachine!

De PBL biedt naast een uitgebreide collectie gedrukte informatie ook een collectie digitale informatie aan via de digitale bibliotheek. Inhoudelijk zijn de gedrukte en digitale informatie complementair en op elkaar afgestemd. De indeling van de digitale bibliotheek loopt parallel met de indeling van de afdelingen in de PBL volgens geclusterde vakdomeinen.

De PBL is partner van het Limburgse onderwijs voor de volledige onderwijsloopbaan; van kleuter tot student.

Het verlengen van de uitleentermijn - in de bibliotheek, telefonisch of via de website - kan maximaal 2 keer voor een periode van 3 weken (toneelscripts 45 dagen) met een maximum van 9 weken (63 dagen), tegen de geldende uitleenvoorwaarden, voor zover de documenten niet gereserveerd zijn.

Verlengen

 • Verleng maximum 2 keer zelf de uitleentermijn van je documenten. 
 • Telkens voor 3 weken.              
 • Je documenten verlengen kan:   
  • Thuis via de online catalogus
  • Telefonisch op 011 29 59 00
  • Aan de uitleenpunten in de bibliotheek
  • ! Verlengen kan niet wanneer de documenten gereserveerd zijn voor een andere persoon.  
  • Meer informatie en eventuele uitzonderingen vind je in het gebruikersreglement.