Op zoek naar een boek, cd, dvd? Gebruik onze catalogus! Op zoek naar info binnen deze website? Gebruik onze zoekmachine!

De PBL biedt naast een uitgebreide collectie gedrukte informatie ook een collectie digitale informatie aan via de digitale bibliotheek. Inhoudelijk zijn de gedrukte en digitale informatie complementair en op elkaar afgestemd. De indeling van de digitale bibliotheek loopt parallel met de indeling van de afdelingen in de PBL volgens geclusterde vakdomeinen.

De PBL is partner van het Limburgse onderwijs voor de volledige onderwijsloopbaan van hun leerlingen; van kleuter tot student.

Het verlengen van de uitleentermijn - in de bibliotheek, telefonisch of via de website - kan maximaal 2 keer voor een periode van 3 weken (toneelscripts 45 dagen) met een maximum van 9 weken (63 dagen), tegen de geldende uitleenvoorwaarden, voor zover de documenten niet gereserveerd zijn.

Verlengen

Het verlengen van de uitleentermijn - in de bibliotheek, telefonisch of via de website - kan maximaal 2 keer voor een periode van 3 weken (toneelscripts 45 dagen) met een maximum van 9 weken (63 dagen), tegen de geldende uitleenvoorwaarden, voor zover de documenten niet gereserveerd zijn.  

Telefonisch verlengen op het telefoonnummer 011 29 59 00 kan enkel tijdens de openingsuren. De lener is verantwoordelijk voor het verlengen van zijn documenten en moet zelf het initiatief nemen.  

De uitleentermijn kan afwijken van de uitleentermijn van 21 dagen: in functie van speciale collecties (top 10, toneelscripts...), acties en doelgroepen. Ook de verlengtermijn kan in specifieke situaties, voor bepaalde doelgroepen of bij acties afwijken.  

Om via de website te verlengen ga je naar onze catalogus, je klikt in het menu aan de linkerkant op 'Aanmelden: reserveren, verlengen,...' en logt in met de code van je lenerskaart en je geboortedatum. Van hieruit kun je doorklikken op 'Uitleningen en verlengingen' en kun je de documenten die je al uitgeleend hebt verlengen.