De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Studienamiddag "Veiligheid in onderwijsinstellingen"

Leven

In 2018 organiseren een aantal Provinciale Comités ter Bevordering van de Arbeid een studienamiddag rond veiligheid in onderwijsinstellingen. In Limburg kun je deelnemen in Hasselt op 26 april 2018.

De thema’s die dit jaar behandeld worden zijn risicoanalysetechnieken brand en een algemene risicoanalyse van kleuterklassen.

Programma

  • 13.00 u. Verwelkoming deelnemers
  • 13.10 u. Inleiding van de sprekers
  • 13.15 u. Start deel 1: Risicoanalysemethodes brand
  • 14.00 u. Vragenronde
  • 14.15 u. Pauze
  • 14.30 u. Start deel 2: Risicoanalyse kleuterschool
  • 15.15 u. Vragenronde
  • 15.30 u. Einde

Moderator: Anthony Kets, Beleidsthemabeheerder Preventie en Bescherming in het Vlaams Onderwijs

Sprekers

  • Krista Dekoning, coördinerend preventieadviseur Vrij gesubsidieerd Onderwijs Antwerpen
  • Peter Vanden Broucke, coördinerend preventieadviseur Officieel gesubsidieerd Onderwijs Antwerpen

Thema’s

Deel 1: Risicoanalysemethodes brand in het onderwijs

De welzijnswetgeving inzake brandpreventie op de arbeidsplaatsen verplicht elk schoolbestuur een risicoanalyse brand uit te voeren en de nodige maatregelen inzake brandpreventie te nemen.

In het eerste deel van de studienamiddag maken de deelnemers kennis met de risicoanalysemethodiek, toegepast in de scholen van het stedelijk onderwijs Antwerpen. De deelnemers vernemen hoe brandrisico’s geïnventariseerd en beoordeeld kunnen worden vanuit jarenlange praktische ervaringen.

Deel 2: Risicoanalyse kleuterklas/kleuterschool

In deel 2 krijgen de deelnemers een toelichting van een risicoanalyse in een onderwijsniveau dat vaak minder aandacht krijgt: het kleuteronderwijs. In dit deel worden alle mogelijke risicothema’s benaderd: hygiëne, opslag brandbaar materiaal, slaapklassen, dieren in de klas, zandbakken, lawaai, stemergonomie, ...

Wanneer
Donderdag, 26 april 2018

vanaf 13 u.

Waar

Provinciehuis, Boudewijnzaal, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT

Doelgroep

Onderwijssector

Organisator

Provinciale Comités in samenwerking met Departement Onderwijs en Vorming