De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Zorg en welzijn

Op het vlak van welzijn neemt de provincie Limburg een unieke positie in. Het provinciebestuur wil een beleid voeren dat afgestemd is op de nieuwe afspraken tussen Vlaanderen, de provincie en de gemeenten.

Het provinciale welzijnsbeleid is gebaseerd op drie kernopdrachten:

 • ondersteuning van sociale beleidsplanning
 • netwerking
 • impulsbeleid.

Deze kernopdrachten vertalen zich in vijf strategische doelstellingen.

 1. Mensen - in het bijzonder uit maatschappelijk kwetsbare groepen - versterken in hun
  identiteit bij hun deelname aan, toegang tot en keuzes in het maatschappelijk
  leven.
 2. Een hoge levenskwaliteit voor elke Limburger behouden en stimuleren door het
  geven van impulsen voor een goede (geestelijke en lichamelijke) gezondheid,
  zelfontplooiing en vrije tijd.
 3. Actoren uit de brede welzijnssector samenbrengen, versterken en bijdragen tot
  randvoorwaarden met het oog op een diensten- en zorgaanbod dat tegemoetkomt
  aan de noden en behoeften.
 4. Actoren uit de brede welzijnssector ondersteunen bij het vormgeven van (cliënt)participatie
  en het evolueren naar een meer dialooggestuurde dienstverlening.
 5. Duurzaamheid en solidariteit in al zijn vormen versterken, zowel in Limburg als in
  mondiaal perspectief.

Bovendien wil het provinciebestuur welzijnsproblemen op een efficiënte en geïntegreerde manier aanpakken.